Konum Telefon Whatsapp

Online Kayıt

KAYIT:

– Üniversite veya yüksek okul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak,
– 17-30 yaş arasında bulunmak,
– Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak,
– Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak,
– Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak,
– Yurt içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak,
– Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak,
– Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistemi ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir,
– Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişiğini kesebilir),
– Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin – affa uğramış olsalar dahi – yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Arlas Erkek Öğrenci Yurdu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel bir yurt olup, vakıf,cemaat veya herhangi bir örgüte bağlı değildir.  

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

·        Öğrencinin okuduğu okuldan alacağı öğrenci belgesi

·        2 adet fotoğraf

·        Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak. (Sağlık ocağından alınan rapor kabul edilir.)

·        Sabıka kaydı

·        Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi